Werkwijze

Werkwijze

  • Persoonlijke aandacht en contact met de leerling staan bij Grip op leren centraal. De begeleiding start met een intakegesprek. Dit kan telefonisch plaatsvinden, maar wij komen ook graag bij u thuis om de wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen.
  • Na het intakegesprek plannen wij de leerling in en kan de begeleiding worden opgestart. Geen rompslomp of startdata, gewoon meteen beginnen.
  • Tijdens de eerste begeleiding wordt met de betreffende begeleider gekeken naar de ontwikkelingspunten, besproken tijdens het intakegesprek. De begeleider zal aan de hand daarvan, in overleg met de leerling een begeleidingsplan opstellen. De leerling blijft namelijk verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leerproces!
  • Al onze leerlingen krijgen een vaste studiebegeleider toegewezen, die de begeleiding verzorgt en coördineert. De hulpvraag van de leerling is natuurlijk bepalend voor het toewijzen van één van onze collega’s.
  • De uren waarop de begeleiding plaatsvindt proberen wij eveneens op vaste momenten in de week in te plannen, zodat we de leerling duidelijkheid en structuur kunnen bieden. Zoveel mogelijk aansluitend op het lesrooster, zodat de extra belasting beperkt blijft.
  • Alle begeleidingen en vorderingen worden gedocumenteerd en zijn direct in te zien op onze website, op de persoonlijke pagina van de leerling. De persoonlijke leerlingpagina is de centrale plaats waar alle documenten, oefenstof en opdrachten worden verzameld.
  • Door alles goed te documenteren en direct inzichtelijk te maken kunnen wij de lijntjes kort houden en snel bijsturen als dit nodig mocht zijn.
  • Grip op leren biedt ouders te allen tijden de mogelijkheid om een (tussentijdse) evaluatie in te plannen. Ook gesprekken met derden, mentor/ IB’er, kunnen aangevraagd worden.
  • Omdat wij werken met een flexibele intensiteit worden alle gevolgde begeleidingen aan het einde van de maand opgeteld en gefactureerd. Het factuurbedrag kan dus per maand verschillen. De factuur zal via de mail worden verzonden naar de opdrachtgever.
  • Is de begeleiding klaar, omdat de leerling de stof beheerst, of de leerproblematiek verholpen is, dan kan de intensiteit van de begeleiding worden afgebouwd en kan de leerling uiteindelijk op eigen kracht verder. Met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, ingaand vanaf de 1e dag van de nieuwe maand.

Neem contact op

Vul het formulier in voor een vrijblijvende kennismaking

Nog meer over Grip op Leren

Bij Grip op leren staat de kwaliteit van onze begeleidingen voorop. Oprechte aandacht en persoonlijk contact zijn belangrijke voorwaarden om dit te kunnen realiseren.

Studiebegeleiding is een kostbare investering. Grip op leren onderscheidt zich door het aanbieden van individuele begeleiding voor een vaste prijs.

Persoonlijke aandacht en contact met de leerling staan bij Grip op leren centraal. De begeleiding start met een intakegesprek. Dit kan telefonisch, maar wij komen ook graag bij u thuis.

Grip op leren groeit hard en is altijd op zoek naar gedreven studiebegeleiders die leerlingen kunnen motiveren en vakinhoudelijk kunnen bijstaan.